Thông báo chính thức Tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng

tăng lương cơ sở
Thông báo chính thức Tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng
Đánh giá bài viết.

Năm 2019 với khởi đầu khá tốt khi việc tăng lương cơ sở được thông qua.
Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tại kỳ họp thứ 6.
Lương tối thiểu năm 2019 sẽ tăng thêm 5,3% so với năm 2018
Lương tối thiểu vùng 2019 sẽ tăng bao nhiêu khi khoảng cách đang là 8%
Mức lương tối thiểu vùng năm 2019 có thể tăng thêm bao nhiêu?
Theo đó, Nghị quyết quy định điều chỉnh mức lương cơ sở tăng từ 1,39 triệu đồng/tháng lên mức 1,49 triệu đồng/tháng.

tăng lương cơ sởĐồng thời, lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng cũng được điều chỉnh tăng bằng mức tăng lương cơ sở.
Thời điểm điều chỉnh tăng mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng và trợ cấp ưu đãi người người có công với cách mạng được thực hiện từ 1-7-2019 và được đảm bảo kinh phí từ ngân sách trung ương.
Nhưng người lao động vui mừng cũng không được lâu khi lương tăng thì toàn bộ vật giá theo đó cũng tăng dần lên mỗi ngày.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*